Nội dung hóa đơn

 Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

a) Tên, ký hiệu, ký hiệu mẫu, số thứ tự;

Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn đã được áp dụng và được thực hiện chuẩn theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định và được nêu rất rõ trong thông tư.

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán sẽ được đầy đủ

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua sẽ được đầy đủ;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ hàng hóa; đơn vị tính, số lượng hàng hóa, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền thì luôn luôn được ghi bằng số và bằng chữ.

Đối với hóa đơn có thuế giá trị gia tăng, chỉ có ngoài dòng đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng phảu chú ý, phải có dòng thuế suất , thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng của mỗi lần, của mỗi việc và tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ một cách vô cùng thông minh và rõ dành

e) Chữ ký điện tử sẽ phải theo quy định của pháp luật của riêng người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn hoàn toàn nhanh chóng. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của riêng người mua

g) Hóa đơn hoàn toàn được thể hiện bằng tiếng Việt. nếu như cần thiết phải ghi tiếng nước ngoài thì được viết bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và chữ nước ngoài phải ghi nhỏ hơn so với chữ tiếng việt nhé1. Số ghi trên hóa đơn bắt buộc phải là các số như : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ bắt buộc phải đặt dấu chấm (.) một ; nếu số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) ngay sau chữ số hàng đơn vị. Đây là một trong những điều cơ bản mà bạn nên biết về những điều kiện để giúp bạn hoàn thành một cách nhanh nhất và chính xác nhất

Nội dung đã được quy định rất rõ ràng từ điểm b đến điểm d khoản 1 Điều này đã luôn phải phản ánh đúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề trong kinh doanh hiện nay, tính xác định được nội dung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, được xác định qua người mua hàng, người bán hàng, tên hàng hóa của dịch vụ - hoặc nội dung thu tiền sẽ được vô cùng rõ ràng.

Một số trường hợp bất trắc hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc sẽ được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính quy định và đề ra.

Hoa Don Dien Tu VNPT

 

 
 

 
             Tư vấn và đăng ký dịch vụ

 Đăng ký Hà Nội

    0432.07.6789
   0919 8899 48

Đăng ký HCM  

  0838.828.858
    098.321.1698   

 Các tỉnh thành phố còn lại: 0944 128 338

Hóa Đơn Điện Tử VNPT

hóa đơn điện tử vnpt

Lĩnh vực khác có liên quan

Cap quang vnpt ha noi

- So gphone vnpt di động

Tai game danh bai mien phi

Tai game ionline mien phi

- Thue kenh rieng vnpt